เทศบาลตำบลไทรน้อยรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

Pin It

 (ดูรายละเอียด)

 

เทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๗-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไทรน้อย ชั้น ๒ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๕๗ ๑๐๑๐

 (ดูรายละเอียด)