กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

Pin It


คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในท้องที่อำเภอปากเกร็ด (เขตเทศบาลนครปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(ดูรายละเอียด)