ฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 11/6/2019
ฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒