pakkretcity

การแจ้งขอเลขที่บ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร

Re: การแจ้งขอเลขที่บ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2018, 04:59:06 PM »
ตอนนี้ฉันสนใจเรื่องการแจ้งขอเลขที่บ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? สำหรับใครที่เข้ามาอ่านเรื่องนี้ต่างรู้เรื่องอย่างมากขึ้นนะคะ


บาคาร่าออนไลน์