pakkretcity

การแจ้งการรื้อถอนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอแจ้งรื้อถอนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อถอน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบอนุญาตรื้อถอนบ้าน (ถ้ามี)

Re: การแจ้งการรื้อถอนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2018, 10:22:31 PM »
ผมขอสอบถามทางแอดมินหน่อยนะครับ พอดีผมจะเอาหัวข้อที่ได้ไปทำงานส่งอาจารย์ครับ
1.เทศบาลนครปากเก็ดมีการบริหารงานยังไงครับ
2.ผลการบริหารงานเป็นอย่างไรบ้าง

Re: การแจ้งการรื้อถอนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 25, 2018, 09:27:36 AM »
เรียน คุณเสกสรร โคดม
สามารถขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 6 ค่ะ

http://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=24.0