pakkretcity

ขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล

ขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล
« เมื่อ: เมษายน 05, 2018, 01:53:42 PM »
ประชาชนต้องการขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 150 2071