รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2563

รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยนช์ส่วนรวมของ เทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy