การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

A SURVEY OF CLIENTS’ SATISFACTION WITH SERVICE DELIVERIES BY PAK KRET MUNICIPALITY IN 2020 Researchers Mr. Porntep Patananurak Assoc. Prof. Dr.Sirikorn Kanjanasuntorn Dr. Chairat Wongkitrungruang Mr. Sanit Ritmontri Dr. Kanitta Yampochai Miss Rongjai Kamnerdpol Miss Santana Prasertwatanakorn Miss Thipawan Ramrong This Research was Processed under Agreement between Pak kret Municipality and Kasetsart University

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy