รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต

๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy