เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สช. 40 งบรายจ ายอื่น รวม 100,000 บาท รายจ ายอื่น รวม 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าสาธารณูปโภคที่ค างชำระ เพื่อชำระหนี้ ได แก ค าติดตั้งเครื่องวัดหน วยไฟฟ า ค าใช จ ายในการ ใช ไฟฟ าเกินกำหนด ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy