:: โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีหลายพันธุ์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัด ทำการศึกษาวิจัยถึงพันธุ์ทุเรียนต่างๆ ว่าพันธุ์ใดเหมาะกับพื้นดินลักษณะใด รวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูสวนทุเรียนที่ถูกน้ำท่วม เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรเจ้าของสวน และในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ควรปลูกทุเรียนด้วย”

พระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนไม้เมืองนนท์

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนไม้เมืองนนท์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และเกษตรกรชาวสวนนนท์ ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงห่วงใยว่าทุเรียนนนท์จะสูญหายไป และนับวันจะหาดูได้ยาก เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนนทบุรี และเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียนนนท์พันธุ์พื้นเมืองที่หายากและพันธุ์ไม้พื้นเมืองนนท์ ซึ่งสวนทุเรียนนนท์นี้ จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน สำหรับประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครปากเกร็ด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ -๑๔ ต่อ ๖๐๕ ในวันและเวลาราชการ 

 


:: บทความ/กิจกรรม/ข่าวสาร

สถานการณ์ทุเรียนนนท์

จังหวัดนนทบุรีมีชื่อเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาว่าเป็นสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งพันธุกรรมสำคัญของผลไม้เ

อ่านต่อ »

เทศบาลเมืองปัตตานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนรา

อ่านต่อ »