การตัดทุเรียนพันธุ์ชมพูพาน จำนวน ๑ ผล ทุเรียนพันธุ์นมสวรรค์ จำนวน ๑ ผล และนำทุเรียนในโครงการขึ้นทูลเกล้าฯถวาย

นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ดูแล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นำโดยนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนพันธุ์ชมพูพาน จำนวน ๑ ผล ทุเรียนพันธุ์นมสวรรค์ จำนวน ๑ ผล ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และเนื่องจากโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนำทุเรียนในโครงการขึ้นทูลเกล้าฯถวายในวาระนี้ด้วย

ใส่ความเห็น