การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางสาวนพนารี กิมฮู้ รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ จำนวน 40 คน

ใส่ความเห็น