นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เข้าตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น.

ใส่ความเห็น