ประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรือนไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ใส่ความเห็น