วันที่ 1 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล นกหยิบ ชมพูพาน กบสุวรรณและชมพูศรี เวลา 20.20 น.

ใส่ความเห็น