วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวมทรัพยากรท้องถิ่น ( อพ.สธ.) ผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ใส่ความเห็น