วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลืองและหมอนทอง เวลา 20.20 น.

ใส่ความเห็น