วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง เวลา 20.00 น.

ใส่ความเห็น