วันที่ 16 มีนาคม 2566 ประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ใส่ความเห็น