วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เทศบาลนครปากเกร็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

ใส่ความเห็น