วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร นำนักเรียน อนุบาล 2-3 มาทำกิจกรรมในรูปแบบฐานเรียนรู้ จำนวน 216 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

ใส่ความเห็น