วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์สาวชม กำปั่นพวง กบตาเต่า แดงรัศมี นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาลและชมพูศรี เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

ใส่ความเห็น