วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์และกำปั่นเนื้อเหลือง เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

ใส่ความเห็น