วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนทุเรียนนนท์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

ใส่ความเห็น