วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นพวง กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์และกบเล็บเหยี่ยว เวลา 19.40 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

ใส่ความเห็น