วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุม 38 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ใส่ความเห็น