เทศบาลเมืองปัตตานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซี่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ใส่ความเห็น