โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์แสดง QR CODE เนื้อหาสายพันธุ์ทุเรียนนนท์ พร้อมแสดงเป็นภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ประจำสายพันธุ์ทุเรียน ในรูปแบบของ E-BOOK จำนวน 60 สายพันธุ์ (ปี 2564)

ใส่ความเห็น