ประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรือนไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

Continue Readingประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรือนไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์แสดง QR CODE เนื้อหาสายพันธุ์ทุเรียนนนท์ พร้อมแสดงเป็นภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ประจำสายพันธุ์ทุเรียน ในรูปแบบของ E-BOOK จำนวน 60 สายพันธุ์ (ปี 2564)

Continue Readingโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์แสดง QR CODE เนื้อหาสายพันธุ์ทุเรียนนนท์ พร้อมแสดงเป็นภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ประจำสายพันธุ์ทุเรียน ในรูปแบบของ E-BOOK จำนวน 60 สายพันธุ์ (ปี 2564)

ประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันนี้ (18 สิงหาคม 2565) นายสุ…

Continue Readingประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ศึกษาดูงานด้านโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสิงห…

Continue Readingวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ศึกษาดูงานด้านโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เข้าตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น.

Continue Readingนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เข้าตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น.