วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล ชมพูพานและบางขุนนนท์ เวลา 19.40 น.

Continue Readingวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล ชมพูพานและบางขุนนนท์ เวลา 19.40 น.

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล และบางขุนนนท์ เวลา 20.20 น.

Continue Readingวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล และบางขุนนนท์ เวลา 20.20 น.

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง เวลา 20.00 น.

Continue Readingวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง เวลา 20.00 น.

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง เวลา 20.20 น.

Continue Readingวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง เวลา 20.20 น.

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลืองและหมอนทอง เวลา 20.00 น.

Continue Readingวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลืองและหมอนทอง เวลา 20.00 น.

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลือง ชมพูพานและหมอนทอง เวลา 20.30 น.

Continue Readingวันที่ 12 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลือง ชมพูพานและหมอนทอง เวลา 20.30 น.

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลืองและหมอนทอง เวลา 20.20 น.

Continue Readingวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลืองและหมอนทอง เวลา 20.20 น.

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลือง ชมพูพานและลวงหางสิงห์ เวลา 20.00 น.

Continue Readingวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลือง ชมพูพานและลวงหางสิงห์ เวลา 20.00 น.

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลือง ชมพูพานและลวงหางสิงห์ เวลา 20.20 น.

Continue Readingวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลือง ชมพูพานและลวงหางสิงห์ เวลา 20.20 น.

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลือง ชมพูพานและลวงหางสิงห์ เวลา 20.00 น.

Continue Readingวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กระเทยเนื้อเหลือง ชมพูพานและลวงหางสิงห์ เวลา 20.00 น.