วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์และกำปั่นเนื้อเหลือง เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์และกำปั่นเนื้อเหลือง เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นพวง กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยวและกำปั่นเนื้อเหลือง เวลา 20.20 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นพวง กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยวและกำปั่นเนื้อเหลือง เวลา 20.20 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์สาวชม กำปั่นพวง กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว ชมพูศรีและกำปั่นเนื้อเหลือง เวลา 19.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์สาวชม กำปั่นพวง กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว ชมพูศรีและกำปั่นเนื้อเหลือง เวลา 19.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กำปั่นพวง กบตาเต่า กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ หมอนทอง กบหน้าศาล กบเล็บเหยี่ยว ชมพูศรีและกำปั่นเนื้อเหลือง เวลา 19.40 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กำปั่นพวง กบตาเต่า กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ หมอนทอง กบหน้าศาล กบเล็บเหยี่ยว ชมพูศรีและกำปั่นเนื้อเหลือง เวลา 19.40 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์สาวชม กำปั่นพวง กบตาเต่า แดงรัศมี นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาลและชมพูศรี เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์สาวชม กำปั่นพวง กบตาเต่า แดงรัศมี นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาลและชมพูศรี เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์สาวชม กำปั่นพวง กบตาเต่า แดงรัศมี กบหน้าศาล หมอนทอง นกหยิบ ชมพูศรีและกบเล็บเหยี่ยว เวลา 20.20 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์สาวชม กำปั่นพวง กบตาเต่า แดงรัศมี กบหน้าศาล หมอนทอง นกหยิบ ชมพูศรีและกบเล็บเหยี่ยว เวลา 20.20 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบตาเต่า กบไว นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว ชมพูศรีและแดงรัศมี เวลา 19.50 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบตาเต่า กบไว นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว ชมพูศรีและแดงรัศมี เวลา 19.50 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์สาวชม กบตาเต่า กบไว แดงรัศมี นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว ชมพูศรี กบสุวรรณและหมอนทอง เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์สาวชม กบตาเต่า กบไว แดงรัศมี นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว ชมพูศรี กบสุวรรณและหมอนทอง เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบตาเต่า กบไว แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล หมอนทอง นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว กบสุวรรณ ชมพูศรีและกระดุมทอง เวลา 19.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบตาเต่า กบไว แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล หมอนทอง นกหยิบ กบเล็บเหยี่ยว กบสุวรรณ ชมพูศรีและกระดุมทอง เวลา 19.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล หมอนทองและกบสุวรรณ เวลา 20.20 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล หมอนทองและกบสุวรรณ เวลา 20.20 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี