วันที่ 16 มีนาคม 2566 ประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 16 มีนาคม 2566 ประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ กบตาเหมยและกบเล็บเหยี่ยว เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 1 มีนาคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์ กบตาเหมยและกบเล็บเหยี่ยว เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นพวง กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์และกบเล็บเหยี่ยว เวลา 19.40 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 3 พันธุ์กบชายน้ำ กำปั่นพวง กำปั่นตาแพ แดงรัศมี ลวงหางสิงห์และกบเล็บเหยี่ยว เวลา 19.40 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวมทรัพยากรท้องถิ่น ( อพ.สธ.) ผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวมทรัพยากรท้องถิ่น ( อพ.สธ.) ผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี