กบพวง

(Kop Phuang)

ลักษณะประจำพันธุ์

  • ใบรูปขอบขนาน กว้าง 5.1 เซนติเมตร (5-7
    เซนติเมตร) ยาว 14.8 เซนติเมตร (13-16 เซนติเมตร) ปลายใบยาว ฐานใบแหลม ดอกตูมในระยะหัวกำไล รูปไข่ ปลายแหลม ผลรูปไข่ กว้าง 19.3 เซนติเมตร (18-22 เซนติเมตร) ยาว 20.1 เซนติเมตร (20-22 เซนติเมตร) ปลายผลแบน ฐานผลเว้า หนามผลโค้งงอ ยาว 1.1 เซนติเมตร (1.0-1.2 เซนติเมตร) ก้านผลยาว 7.3 เซนติเมตร (7-8 เซนติเมตร) ลักษณะปากปลิงนูน น้อย เมล็ดรูปไข่
    กว้าง 2.2 เซนติเมตร (2-4 เซนติเมตร) ยาว 3.4 เซนติเมตร (3-5 เซนติเมตร)
  • การจัดเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ รูปร่างของใบยาวเรียว ปลายใบแบบ caudate-acuminate ฐานใบเรียว รูป ร่างของดอกตูมรูปรี ปลายดอกตูมแหลม รูปร่างหนาม ผลโค้งงอ

กบพวง (Kop Phuang)

ปี 2559

กบพวง (Kop Phuang)

ปี 2561