บริการประชาชน / ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ

ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ


รับแจ้ง


- ไฟฟ้าสาธารณะดับ สายไฟชำรุดอาจเกิดอันตราย
- เปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟสาธารณะ
- ต้นไม้ กิ่งไม้ละสายไฟอาจเกิดอันตราย
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการช่าง โทร.02-9609704-14 ต่อ 824 , 1132

ค้นหาข้อมูล🔎