เกี่ยวกับเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวธนพร กาญจนานนทชัย

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 402
มือถือ :
Card image cap

รก.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

------------------------

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 601
มือถือ :

Card image cap

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางมุทิตา คล้ายพงษ์

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 111
มือถือ : 08 0653 6234

ค้นหาข้อมูล🔎