เกี่ยวกับเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

นางมุทิตา คล้ายพงษ์

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 111
มือถือ : 08 0653 6234
Card image cap

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

ว่าง

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 601
มือถือ :

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ว่าง

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 402
มือถือ :

 

ค้นหาข้อมูล🔎