ค้นหาข้อมูล?

เกี่ยวกับเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

นางมุทิตา คล้ายพงษ์

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 111
Card image cap
Card image cap

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

(ว่าง)

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 601

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวพรรษ์สุดา ไก่แก้ว

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 402
Card image cap

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

นายสุชาติ หม้งห้อง

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 722

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

ว่าง

หมายเลขติดต่อ :
 

ค้นหาข้อมูลในเว็บ?