เกี่ยวกับเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

(ว่าง)

หมายเลขติดต่อ :
Card image cap
Card image cap

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

นางสาวเพชรดา เวชศรี

หมายเลขติดต่อ : 0 2960 9714 ต่อ 601

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

(ว่าง)

หมายเลขติดต่อ :
Card image cap

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

(ว่าง)

หมายเลขติดต่อ :

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

ว่าง

หมายเลขติดต่อ :