Pin It

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่อง งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โดยให้งบประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้น ชงชา-กาแฟ ต้มบะหมีกิ่งสำเร็จรูป เป็นต้น


ค้นหาข้อมูล🔎