Pin It

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ปิดสำเนาประกาศคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาฯ เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดเเทน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงเเคราย-มีนบุรี ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด (เขตเทศบาลนครปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓-๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕


ค้นหาข้อมูล🔎