Pin It

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

เพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอ หรือข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ในด้านการศึกษา

ผ่านช่อง Youtube "LS.CHANNEL"

ค้นหาข้อมูล🔎