» โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมเเซมเขื่อน คสล.บริเวณหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ ช่วงบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

     -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 14 พฤษภาคม 2564


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» - 

ลงวันที่ : -


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ :  1 มิถุนายน 2564


ค้นหาข้อมูล🔎