» โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓/๑,๑๔/๑,๑๕/๑,๑๖/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 7 กรกฎาคม 2564


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 29 กรกฎาคม 2564


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎