» โครงการจ้างซ่อมรถดูดลอกท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๕๔๒๕ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๔-๔๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

        » 

ลงวันที่ :  


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» 

ลงวันที่ :  -

 


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄  

ลงวันที่ : 23  กรกฎาคม  2564


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

»  -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎