» โครงการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหมายเลข ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๓-๐๑๐๕.๐๑๓ บริเวณบ่อสูบน้ำถนนเเจ้งวัฒนะ-คลองเเวะ (หน้าร้านหินอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» -

ลงวันที่ : -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ :  20  มกราคม 2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎