» โครงการจ้างตีเส้นจราจรทางคนเดินข้าม (ทางม้าลาย) บริเวณห้าเเยกปากเกร็ด - ท่าน้ำปากเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

»  เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ :  2 พฤษภาคม  2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎