» โครงการจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

โครงการจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน หลักสูตร ส่งเสริมความรู้สู่การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

»  -

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 1 สิงหาคม 2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎