» โครงการซื้อรถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididing)

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

         » -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» เปิดไฟล์ 📄

ลงวันที่ :  1 กันยายน 2565


» ราคากลาง

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์ 📄

ลงวันที่ :  3 ตุลาคม 2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» -

ลงวันที่ : -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ : -


ค้นหาข้อมูล🔎