» โครงการซื้อเเบตเตอรี่รถนั่งไฟฟ้าชนิด ๔ ล้อ มีที่นี่งไม่น้อยกว่า ๒๓ ที่นั่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ :  13 กันยายน 2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎