» โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ :  21 ตุลาคม 2565


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ :  23 พฤศจิกายน 2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎