» โครงการจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สมุดบันทึกเทศบาลนครปากเกร็ด ๑๒ เดือน E-service การใ่่ห้บริการผ่านระบบออนไลน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 21 ธันวาคม 2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎