» โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

    

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

 » เปิดไฟล์  📄  

ลงวันที่ :  12  มกราคม 2566


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄  

ลงวันที่ :  22 กุมภาพันธ์ 2566


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

»  - 

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎